Your IP: 54.243.12.156 Sơ đồ đường đi Hướng dẫn thanh toán
Product rating: 9 (7)

THUÊ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ

Thuê chỗ đặt máy chủ

Dịch vụ Cho thuê chỗ đặt máy chủ dành cho các cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức đã hoặc sẽ tự đầu tư chi phí máy chủ. Dịch vụ này cho phép người thuê đặt máy chủ của mình trên trung tâm dữ liệu, sử dụng đường truyền mạng và triển khai các ứng dụng trên nền mạng Internet như các máy chủ thông thường.

Hostvn hiện tại là đối tác của khá nhiều DC lớn trong nước, các bạn có thể tùy chọn DC muốn đặt máy chủ của mình với những thông số và giá cả phù hợp như dưới đây:

1,600,000 VNĐ/tháng

Thông số kỹ thuật

 • Không gian: 1U
 • Lưu lượng tủ: 500GB/tháng
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 3Mbps/1Mbps
 • Công suất điện: 400W
 • Ổ cắm mạng: 100Mbps
 • Địa chỉ IP tĩnh: 01 IP
 Bảng so sánh chi tiết

2,200,000 VNĐ/tháng

Thông số kỹ thuật

 • Không gian tủ: 1U
 • Lưu lượng: KGH
 • Băng thông trong nước: 25Mbps
 • Băng thông quốc tế: 4Mbps
 • Công suất điện: 300W
 • Ổ cắm mạng: 100Mbps
 • Địa chỉ IP tĩnh: 01 IP
 Bảng so sánh chi tiết

1,800,000 VNĐ/tháng

Thông số kỹ thuật

 • Không gian tủ: 1U
 • Lưu lượng: 1000GB/tháng
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 3Mbps
 • Công suất điện: 300W
 • Ổ cắm mạng: 100Mbps
 • Địa chỉ IP tĩnh: 01 IP
 Bảng so sánh chi tiết

1,200,000 VNĐ/tháng

Thông số kỹ thuật

 • Không gian tủ: 1U
 • Lưu lượng: 3000GB/tháng
 • Băng thông trong nước: 25Mbps
 • Băng thông quốc tế: 1Mbps
 • Công suất điện: 400W
 • Ổ cắm mạng: 100Mbps
 • Địa chỉ IP tĩnh: 01 IP
 Bảng so sánh chi tiết

1,200,000 VNĐ/tháng

Thông số kỹ thuật

 • Không gian tủ: 1U
 • Lưu lượng: 1000GB/tháng
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 2Mbps
 • Công suất điện: 400W
 • Ổ cắm mạng: 100Mbps
 • Địa chỉ IP tĩnh: 01 IP
 Bảng so sánh chi tiết