Đánh giá của bạn: 8 (772)
Your IP: 23.20.33.176 Sơ đồ đường đi Hướng dẫn thanh toán
Dịch vụ Máy chủ giá rẻ
Chương trình khuyến mãi chuyển đổi nhà cung cấp
Dịch vụ Hosting một giá
Dịch vụ Hosting Tiger
Dịch vụ Email Hosting

Welcome

Domain Names

Web Hosting

Dịch vụ hosting đáp ứng nhu cầu lưu trữ website của mọi đối tượng cá nhân, doanh nghiệp với mức giá cạnh tranh...

Servers

Dịch vụ máy chủ với hiệu năng sử dụng cao có nhiều sự lựa chọn phù hợp cho khách hàng cùng với đội ngũ quản trị có kinh nghiệm và chi phí hợp lý...

Email Services

Dịch vụ email hosting phù hợp với các cá nhân, doanh nghiệp thường xuyên sử dụng email để trao đổi công việc và quảng bá sản phẩm, tương thích hầu hết các điện thoại smartphone...

Bản quyền

Chúng tôi là đối tác phân phối của nhiều nhà cung cấp phần mềm bản quyền như: cPanel, Parallels, DirectAdmin, CloudLinux, LiteSpeed, Microsoft, Kaspersky...

Reseller

Dịch vụ reseller hosting cung cấp cho đối tượng khách hàng thiết kế website với các ưu điểm như chủ động về giá thành và kích hoạt gói dịch vụ ngay lập tức...

Cloud Nodes

Cloud-768

Monthly 480.000 vnđ
Quarterly 1.368.000 vnđ Tiết kiệm 5%
Semi-Annually 2.678.000 vnđ Tiết kiệm 7%
Annually 5.184.000 vnđ Tiết kiệm 10%
Biennially 9.792.000 vnđ Tiết kiệm 15%
Chỉ từ
480.000 vnđ/tháng
Đăng ký ngay
Processor 1.4 GHz
Memory 768MB
SAN Storage 10GB
Bandwidth 512GB
IP Address 01
Backup Monthly

Cloud-1024

Monthly 576.000 vnđ
Quarterly 1.642.000 vnđ Tiết kiệm 5%
Semi-Annually 3.214.000 vnđ Tiết kiệm 7%
Annually 6.220.000 vnđ Tiết kiệm 10%
Biennially 11.750.000 vnđ Tiết kiệm 15%
Chỉ từ
576.000 vnđ/tháng
Đăng ký ngay
Processor 2.0 GHz
Memory 1024MB
SAN Storage 20GB
Bandwidth Unlimited
IP Address 01
Backup Monthly

Cloud-1536

Monthly 696.000 vnđ
Quarterly 1.985.000 vnđ Tiết kiệm 5%
Semi-Annually 3.884.000 vnđ Tiết kiệm 7%
Annually 7.520.000 vnđ Tiết kiệm 10%
Biennially 14.198.000 vnđ Tiết kiệm 15%
Chỉ từ
696.000 vnđ/tháng
Đăng ký ngay
Processor 2.6 GHz
Memory 1536MB
SAN Storage 30GB
Bandwidth Unlimited
IP Address 01
Backup Monthly

Cloud-2048

Monthly 840.000 vnđ
Quarterly 2.394.000 vnđ Tiết kiệm 5%
Semi-Annually 4.688.000 vnđ Tiết kiệm 7%
Annually 9.075.000 vnđ Tiết kiệm 10%
Biennially 17.136.000 vnđ Tiết kiệm 15%
Chỉ từ
840.000 vnđ/tháng
Đăng ký ngay
Processor 3.2 GHz
Memory 2048MB
SAN Storage 40GB
Bandwidth Unlimited
IP Address 01
Backup Monthly

Cloud-2560

Monthly 1.010.000 vnđ
Quarterly 2.880.000 vnđ Tiết kiệm 5%
Semi-Annually 5.635.000 vnđ Tiết kiệm 7%
Annually 10.910.000 vnđ Tiết kiệm 10%
Biennially 20.604.000 vnđ Tiết kiệm 15%
Chỉ từ
1.010.000 vnđ/tháng
Đăng ký ngay
Processor 3.8 GHz
Memory 2560MB
SAN Storage 50GB
Bandwidth Unlimited
IP Address 01
Backup Monthly

Cloud-3072

Monthly 1.216.000 vnđ
Quarterly 3.470.000 vnđ Tiết kiệm 5%
Semi-Annually 6.790.000 vnđ Tiết kiệm 7%
Annually 13.135.000 vnđ Tiết kiệm 10%
Biennially 24.806.000 vnđ Tiết kiệm 15%
Chỉ từ
1.216.000 vnđ/tháng
Đăng ký ngay
Processor 4.4 GHz
Memory 3072MB
SAN Storage 60GB
Bandwidth Unlimited
IP Address 01
Backup Monthly

Cloud-3584

Monthly 1.830.000 vnđ
Quarterly 5.190.000 vnđ Tiết kiệm 5%
Semi-Annually 10.260.000 vnđ Tiết kiệm 7%
Annually 19.680.000 vnđ Tiết kiệm 10%
Biennially 37.332.000 vnđ Tiết kiệm 15%
Chỉ từ
1.830.000 vnđ/tháng
Đăng ký ngay
Processor 5 GHz
Memory 3584MB
SAN Storage 70GB
Bandwidth Unlimited
IP Address 01
Backup Monthly

Cloud-4096

Monthly 2.200.000 vnđ
Quarterly 6.240.000 vnđ Tiết kiệm 5%
Semi-Annually 12.360.000 vnđ Tiết kiệm 7%
Annually 23.640.000 vnđ Tiết kiệm 10%
Biennially 45.120.000 vnđ Tiết kiệm 15%
Chỉ từ
2.200.000 vnđ/tháng
Đăng ký ngay
Processor 5.6 GHz
Memory 4096MB
SAN Storage 80GB
Bandwidth Unlimited
IP Address 01
Backup Monthly

Cloud-4608

Monthly 2.640.000 vnđ
Quarterly 7.500.000 vnđ Tiết kiệm 5%
Semi-Annually 14.880.000 vnđ Tiết kiệm 7%
Annually 28.440.000 vnđ Tiết kiệm 10%
Biennially 54.240.000 vnđ Tiết kiệm 15%
Chỉ từ
2.640.000 vnđ/tháng
Đăng ký ngay
Processor 6.2 GHz
Memory 4608MB
SAN Storage 90GB
Bandwidth Unlimited
IP Address 01
Backup Monthly

Cloud-5120

Monthly 3.170.000 vnđ
Quarterly 9.000.000 vnđ Tiết kiệm 5%
Semi-Annually 17.880.000 vnđ Tiết kiệm 7%
Annually 34.200.000 vnđ Tiết kiệm 10%
Biennially 65.280.000 vnđ Tiết kiệm 15%
Chỉ từ
3.170.000 vnđ/tháng
Đăng ký ngay
Processor 6.8 GHz
Memory 5120MB
SAN Storage 100GB
Bandwidth Unlimited
IP Address 01
Backup Monthly

Cloud-5632

Monthly 3.810.000 vnđ
Quarterly 10.800.000 vnđ Tiết kiệm 5%
Semi-Annually 21.480.000 vnđ Tiết kiệm 7%
Annually 41.040.000 vnđ Tiết kiệm 10%
Biennially 78.480.000 vnđ Tiết kiệm 15%
Chỉ từ
3.810.000 vnđ/tháng
Đăng ký ngay
Processor 7.4 GHz
Memory 5632GB
SAN Storage 110GB
Bandwidth Unlimited
IP Address 01
Backup Monthly

Cloud-6144

Monthly 4.580.000 vnđ
Quarterly 12.960.000 vnđ Tiết kiệm 5%
Semi-Annually 25.800.000 vnđ Tiết kiệm 7%
Annually 49.320.000 vnđ Tiết kiệm 10%
Biennially 94.320.000 vnđ Tiết kiệm 15%
Chỉ từ
4.580.000 vnđ/tháng
Đăng ký ngay
Processor 8.0 GHz
Memory 6144MB
SAN Storage 120GB
Bandwidth Unlimited
IP Address 01
Backup Monthly