Đối với khách hàng đã có tên miền:

Khách hàng đã có tên miền và muốn sử dụng thêm dịch vụ bảo mật thông tin tên miền xin vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh để được hướng dẫn.

Đối với khách hàng đăng ký mới:

Hoàn thiện Step 1 và Step 2 tại trang đăng ký tên miền. Tại Step 3, chọn “Ẩn thông tin tên miền”